Entré till en villa.

Entré, upp stolpat och målat med faluröd.