FASAD RENOVERING

Villa i Uppsala, i Sunnersta. Se mera detaljer nedanför.
Det blev vinterbygge, gick bra trots det.
Hela huset blev isolerat med Västkust skivan, 80 mm och reglat på det.
Huset hade många fönster och andra öppningar.
Stora öppningar.
Fönsterbleck detaljer.
- och även i andra ända.
Detaljer, detaljer, det är avgörande hur de gör. Här är det underbeslag av plåt som tar hand om kondensvatten.