HÄNGRÄNNA . . .

Vatten och fukt är husets värsta fiender. Tillsammans med taket är det hängrännornas och stuprörens jobb att se till att regn och smältvatten transporteras bort från huset fortast möjligt. Med ett korrekt monterat avvattningssystem kan du som husägare vara trygg året runt.

Inga läckande tak med oss

Plåtbeslag vid genomföringar tätar till.

PLÅTBESLAG . . .

Våra hantverkare kan ge dig den perfekta bandtäckningen eller plåtningen av din skorsten. Det är även till oss som du med fördel bör vända dig till för de bästa erbjudanden och resultaten när du exempelvis behöver byta stuprör, fönsterbleck eller hängrännor och mycket annat.

Takkupor finns i olika modeller

Takkupor, de är behövliga att ha men arbetsamma att renovera.

Montering av taklucka, tegeltak.

Taklucka görs på verkstad.
Det behövs göras ett hål på rätt sätt och på rätt ställe.
Färdig uppstignings lucka. Låsningsbar lock.

Bandtäckning med plåt, stilrent.

Anslutningsplåt ovanför hängränna för bandtäckning.
Man kan kombinera tegeltak och bandtäckning med plåt.
Bandtäckning passar bra vid låga lutningar.