Renovering av en traditioner skorsten på en villa

Så här såg det ut när vi började.
Demontering av de lösa stenar och städning av gammal bruk.
Bygga färdigt tält, för det är viktigt att undvika regn.
Monterar plåt satserna och styr upp ramar och stagar upp.
Återstår upp murning och fogning av stenar.
Ser bra ut, nu är skorsten åter en hel och tätt. Saknas bara en toppbeslag.

Murning av skorsten runt en modulskorsten, nybyggt villa

Modulskorsten snart genom taket.
Man lägger i moduler så att det kommer upp.
I detta fall är det två kanaler i skorsten.
N har vi kommit genom taket.
Nu ser man hur det är, skorsten och modulskorsten är färdigt.
Där är det, färdigt, med plåt täckning och toppbeslag.